спално бельо и спални комплекти

Условия за ползване


С настоящите общи условия, се уреждат взаимоотношенията между nani-nani.com и неговите потребители.
Информацията съдържаща се в nani-nani.com включително всички текстове и изображения (картинки) са защитени от закона за авторското право и сродните му права. Всяко използване на каквито и да било част от съдържанието на nani-nani.com без съгласието и писменото одобрение на представляващите сайта е забранено и ще бъде преследвано от закона.
Дефиниции:
• nani-nani.com представлява виртуален информационен ресурс свободно достъпен посредством глобалната мрежа Интернет. За краткост по-долу в документа nani-nani.com може да бъде наричан „сайтът”
• Потребител е всяко лице посещаващо nani-nani.com и използващо намиращата се в него информация
Общи условия
1. Всички потребители на сайта, без значение дали са регистрирани или не, имат право да използват предоставяните от nani-nani.com услуги само при спазване на настоящите условия.
2. С всяко кликване върху хипер линк от nani-nani.com, потребителите декларират, че се съгласяват с настоящите общи условия и се съгласяват да използват nani-nani.com съгласно правилата и условията описани по-долу. Права и задължения на потребителите
3. Всеки потребител има право да използва nani-nani.com безплатно до колкото това му е позволено от системата и се задължава да спазва условията описани в настоящия документ.
4. Потребителите, без значение дали са регистрирани или не, нямата право да разпространяват чрез nani-nani.com или да разполагат на сървърът му информация свързана с: деяния противоречащи на закона, насилие, расизъм, порнографско съдържание, заплахи, съдържание представляващо търговска тайна и друг вид информация, противоречаща на добрите нрави и доброто поведение.
5. Потребителите имат право да се регистрират в nani-nani.com като попълват исканите от системата данни вярно и коректно. В случай, че потребител не попълни коректно исканата му информация, администраторите на nani-nani.com имат право да изтрият профилът му и цялата въведена от него информация без предупреждение.
6. Всеки потребител има право да изтрива информацията въведена от него или да прекрати напълно участието си в сайта по всяко време без изрично предупреждение до nani-nani.com.
7. Всеки един потребител носи пълната отговорност и последици от информацията добавена от него в сайта nani-nani.com
8. Потребителят е длъжен да обезщети nani-nani.com за нанесени от него вреди на сайта или на свързани с него трети лица в случай на виновно действие или бездействие от страна на потребителя, породило загуби както на nani-nani.com
9. Всеки един потребител е длъжен да проверява периодично за промени на настоящите условия за ползване Права на nani-nani.com
10. nani-nani.com има право да променя настоящите условия за ползване без изрично предизвестие.
11. nani-nani.com не се задължава и няма обективна възможност да проверява каквато и да било информация въведена от потребителите му.
12. nani-nani.com и неговите администратори имат право, но не се задължават да изтриват всяка една информация въведена от потребителите, която не отговаря на закона на Република България, на добрите нрави или на настоящите условия за ползване. Администраторите също така имат право да изтриват информация по собствена преценка или след подаден сигнал от други потребители за информация накърняваща техния имидж или достойнство.
13. nani-nani.com не гарантира, че предоставените от него услуги ще бъдат непрекъснати и достъпни 24 часа в денонощието седем дни в седмицата.
14. nani-nani.com не носи отговорност за загубата на информация въведена от потребителите, и също така не носи отговорност за последиците от загубата на тази информация.
15. nani-nani.com има право да събира информацията въведена от потребителите му (включително IP адреси, адреси на електронни пощи и др.) и да я използва като спазша поверителността на сайта.
16. nani-nani.com има право да записва коокита (cookies) на компютъра на потребителя с цел безпрепятственото доставяне на услугите на сайта.
Екипът на nani-nani.com Ви благодари, че се запознахте с условията за ползване на сайта и Ви желае приятна и ползотворна работа с сайта!